Ann Vannerem


Persoonlijke informatie
Ann Vannerem
Hofstraat 97
307O Kortenberg
Leuven

echtgenote van Jan Pieter Outtier, mama van Sep en Marian, Katrien en Michiel, Stan en An, Bert en Naomi, An en Lucas, oma van Warre, Ise, Ellis en Bas

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
ann.vannerem@kortenberg.be
http://annvannerem.be
02 759 43 72
0495 14 35 33
https://www.facebook.com/annvannerem
https://twitter.com/AnnVannerem
Partijgegevens
schepen
Schepencollege
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Cultuur
Leefmilieu
Sport
Toerisme
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

Als christendemocratisch politica sta ik voor solidariteit én  verantwoordelijkheid. Ik wil mij graag inzetten voor de mensen en mee vorm geven aan de plaatselijke gemeenschap. Ik vind dit niet alleen een taak van politici maar van elke inwoner van ons dorp.

Werk, gezin en zorg zijn heel belangrijk in het leven maar in een mensvriendelijke samenleving moet de gemeente ook aandacht hebben voor voldoende en diverse vrijetijdsbesteding en de talloze Kortenbergse verenigingen kansen geven.

De gemeente moet niet alleen zorgen voor wegen, openbare verlichting, riolering, afvalverwerking,..... maar ook kansen bieden aan mensen om elkaar te ontmoeten, om te genieten in de brede zin van het woord zoals de krant lezen in de bib, een tentoonstelling bezoeken, een voetbalwedstrijd bijwonen, in het bos wandelen,.....  Tijd voor jezelf is nodig om je leven in balans te houden.

Activiteiten:

  • schepen van sport, cultuur, toerisme, bibliotheken en archief
  • voorzitter van de sportregio Dijle en Hageland.
  • gemeentelijk afgevaardigde bij Toerisme Vlaams-Brabant vzw
  • gemeentelijk afgevaardigde bij Toerisme Dijleland vzw
  • waarnemend lid in de adviesraden voor cultuur, sport, in de bibliotheekcommissie en in de beheerraad van GC Colomba
  • plaatsvervangend lid van Myriam Van Tricht in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit
  • plaatsvervangend lid van Koen Van Roey in de raadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente en Ad Hoc
  • bestuurslid CD&V-Kortenberg