Chris Taes


Persoonlijke informatie
Chris Taes
Bruulstraat 32
3071 Erps-Kwerps ( Kortenberg)
Leuven

gehuwd met Claudine Loterman +

twee kinderen : Ellen ( °88) onderwijzeres en Karen ( °90) kleuterjuf

 

 


Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
chris.taes@kortenberg.be
http://christaes.blogspot.com
+32 (0) 2 759 62 01
32 (0) 486 83 04 14
http://www.facebook.com/ctaes
Partijgegevens
burgemeester
Burgemeester
Schepencollege
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Provincieraad
Gezin
Landbouw - platteland
Mobiliteit - verkeersveiligheid
OCMW - welzijn
Onderwijs
Ruimtelijke ordening - openbare werken
Werken - ondernemen
Waar sta ik voor?

Kortenberg is de voorbije jaren goed bestuurd. Ik ben fier dat ik de kapitein mocht zijn van een geweldige ploeg. Er is nog zeer veel te doen. Daarom hoop ik op een sterk mandaat van de kiezer om van Kortenberg verder een aangenaam, gezellig en gezond dorp te maken.

Christendemocraten stellen de unieke waarde van elke persoon centraal en
 koppelen persoonlijke ontwikkeling aan solidariteit en verbondenheid. 
Precies die combinatie tussen het belang van persoonlijke vrijheid en de 
nood aan sociale rechtvaardigheid spreekt me zeer sterk aan. Iedere mens
 heeft recht op de ontwikkeling van zijn talenten en op begrip voor zijn
 zwakheden. Tegelijk weten we ook dat we niet op een eiland leven en dat we
 alleen in relatie met anderen gelukkig kunnen worden. 

In Kortenberg probeer ik als christendemocraat de kwaliteit van leven en
 samenleven te verbeteren, door te luisteren naar mensen, rekening te houden
 met hun mening en uiteindelijk het algemeen belang te dienen. Het is een
 delicate evenwichtsoefening tussen luisteren en handelen, tussen denken en
 doen. Op gemeentelijk vlak zie je daarvan onmiddellijk het resultaat. Dat
 geeft kracht en energie om er elke dag weer aan verder te werken.

 

Activiteiten:

  • voorzitter van de Politieraad HerKo en politiecollege
  • algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer, burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en communicatie
  • voorzitter provincieraad Vlaams-Brabant
  • CD&V fractievoorzitter provincie, lid Bureau van de Provincieraad, effectief lid van de raadscommissie financiën, fiscaliteit personeel, vorming en informatica
  • raadscommissie regionaal beleid, economie en Europa en plaatsvervangend lid van de raadscommissies welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid, ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, infrastructuur, waterbeleid en patrimonium
  • lid van de Raad van Bestuur van POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij)
  • voorzitter van het Financieel Comité van Toezicht
  • lid van het Provinciaal CD&V-partijbestuur
  • bestuurslid CD&V-Kortenberg