Gisterenavond was er in de sporthal van Erps-Kwerps, op vraag van het gemeentebestuur, een 'infomoment' over de uitbreidingsplannen van de luchthaven door BAC. Er waren ruim 700 (!) aanwezigen. Jammer genoeg gingen de erg technische uiteenzettingen veel te weinig in op de echte bekommernissen van de omwonenden, die vanzelfsprekend wensten te weten welke de concrete effecten van een verlenging van de startbaan 25L zouden zijn op de leefbaarheid van hun huis, hun wijk, hun dorp. De frustratie groeide dan ook, wat uiteindelijk leidde tot enkele emotionele uitbarstingen in het publiek. Daarop vertrok het hele panel van experten van BAC. Absoluut een gemiste kans. De inwoners die hun vraag schriftelijk indienden zullen wel nog een antwoord krijgen vanwege de luchthavenuitbater.

Bij de start van de 'infovergadering' verwoordde Chris Taes ten aanzien van het talrijke publiek het standpunt van het college van burgemeester en schepenen van Kortenberg én van de voltallige gemeenteraad: wij kunnen absoluut niet aanvaarden dat de voorgestelde optie om de landingsbaan 25L te verlengen tot aan de dorpskern van Erps-Kwerps, zelfs maar overwogen wordt. Dat zou de leefbaarheid van meer dan 5.000 inwoners van Erps-Kwerps en een gedeelte van Kortenberg zonder meer teniet doen.

Wij zijn goede buren van de luchthaven en we beseffen heus wel wat het economische belang van deze 'economische poort' is voor Vlaanderen en voor ons land. Maar de ontwikkeling van de luchthaven moet hand in hand gaan met de leefbaarheid van de omwonenden. Met de voorgestelde 'opties' gaat de luchthavenuitbater daar lijnrecht tegenin.

Wij vragen met aandrang aan de luchthavenuitbater - én aan de Vlaamse en de federale overheid, die hierover uiteindelijk zullen moeten beslissen - dat het bedrijf zélf de eigen exploitatie kritisch bekijkt. Het globale aantal vluchten zal in 2040 niet hoger liggen dan in 2000 (!). De gigantische infrastructuurwerken zijn alleen bedoeld om de 'pieken' in de ochtend- en de avondspits op te vangen en - vooral - om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de vliegbewegingen nog méér te kunnen ontzien dan vandaag reeds het geval is. Dat is ronduit onaanvaardbaar.

Wij zijn als officiële spreekbuis van de omwonenden helemaal niet 'tegen' de luchthaven, maar we vragen dat de toekomstige ontwikkelingen zich situeren binnen de huidige grenzen van het luchthaventerrein. Het argument van BAC is dat 'de markt' vraagt dat er op de spitsuren méér capaciteit is. Ons antwoord is dat die vraag van 'de markt' sterk afhankelijk is van het type van vliegactiviteit dat men wil aantrekken én dat het welzijn, de gezondheid en de leefbaarheid van de omwonenden minstens een even belangrijk beslissingscriterium moet zijn.

Overigens is het niet BAC (de luchthavenuitbater) die zal beslissen over de concrete uitvoering van de plannen. Het zal de Vlaamse regering zijn die deze uitbreidingsplannen uiteindelijk op ruimtelijk vlak zal moeten goed- of afkeuren.

Wij zullen er alleszins alles aan doen om deze onaanvaardbare aanslag op de leefbaarheid van een dorpsgemeenschap te voorkomen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.