Sammy Mahdi komt naar Kortenberg


woensdag, 20 september, 2017

Politiek inactieve jongeren staan in een vicieuze cirkel: ze vinden politiek onbelangrijk en saai, en reageren er allergisch op. Ze komen weinig met politiek in aanraking, doen daardoor nauwelijks politieke kennis op, komen niet tot nieuwe inzichten over politiek en worden niet actiever. 

Bij politiek actieve jongeren is het proces ongeveer tegengesteld, bestaat er een deugdzame cirkel: ze vinden politiek belangrijk, zoeken politiek om die reden op, krijgen meer kennis over politiek, hun interesse wordt aangewakkerd en de kans is groot dat ze daardoor tot nieuwe activiteiten komen.

Sammy en de andere deelnemers spreken en discuteren over jongerenparticipatie, hoe zij hun wereld vorm geven en wat hun passie is. Deze avond richt zich niet alleen tot jongeren; iedereen die de stem van jongeren belangrijk vindt, is hartelijk welkom.

CD&V Kortenberg organiseert deze avond met andere afdelingen uit de omgeving.