Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag legde gemeenteraadslid Hendrik Trappeniers (CD&V) de eed af. Hij volgt Els Gysenbergs (CD&V) op, die recent ontslag nam.

“Ik ben erg blij dat ik samen onze jonge en sterke gemeenteraadsleden mee het beleid vorm kan geven,” zegt Hendrik. " Ik hoop dat mijn ervaring van vorige legislaturen als lid van het Vast Bestuur en als gemeenteraadslid een meerwaarde kan zijn. Mijn passie voor bijen is algemeen bekend en als imker zal ik hun leefomgeving dan ook sterk blijven verdedigen. Daarnaast ben ik ook bezig met de geschiedenis van onze gemeente als lid van de heemkundige kring maar ook de mobiliteitsproblematiek volg ik al jaren.”

“Met Hendrik hebben we er in onze CD&V-fractie een geëngageerd gemeenteraadslid bij”, zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V).