Op de gemeenteraad van 3 juni gaf burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) toelichting bij de manier waarop de inwoners inspraak krijgen bij het meerjarenplan. In dat plan stippelt het bestuur het beleid voor de volgende zes jaar uit.

 
“We werkten al vanaf januari hard aan ons meerjarenplan, maar we willen nu aftoetsen bij onze inwoners of we de accenten juist leggen,” zegt Alexandra. “Daarom nemen we tijdens de zomer flitsinterviews af bij de inwoners tijdens verschillende evenementen, markten, enzovoort. Tijdens deze korte, spontane vraaggesprekken bevragen we willekeurige passanten. We willen vooral goed luisteren naar de mensen.”

 
“Gemeenteraadsleden uit de meerderheid, maar ook van de oppositie zullen een aantal belangrijke voorstellen uit het meerjarenplan voorleggen aan de Kortenbergenaren. Daarnaast zullen ook afgevaardigden van adviesraden en van de charterstuurgroep mensen bevragen. We zullen online een bevraging organiseren waar inwoners hun bedenkingen mee kunnen geven.”

 
“Een extern bureau dat de nodige ervaring heeft met participatie helpt ons bij het begeleiden van dit traject. Op die manier willen we op een deskundige manier bevragen wat er bij de mensen leeft,” zegt Alexandra. “ Na onze huis-aan-huisbezoeken in het najaar van 2018 namen we al heel wat bezorgdheden mee in ons uitgebreid programma, maar met deze bevraging willen we zeker zijn dat we aan de meeste noden van de inwoners tegemoet komen. Daarnaast zal dit meerjarenplan ook de chartertoets kunnen doorstaan. “

 Na de bevraging gaan we met de verzamelde gegevens aan de slag om keuzes te maken die gedragen zijn door de hele bevolking. Daarnaast moeten onze plannen ook financieel haalbaar zijn. Na de goedkeuring op de gemeenteraad van december zullen we hard werken om onze doelen uit dit beleidsplan te bereiken. Door dit participatietraject hopen we om de volgende zes jaar een gedragen meerjarenplan uit te voeren. We zullen ook rekening houden met de meningen die we over het plan konden horen. “

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.