De gemeenteraad van Kortenberg gaf op maandag 7 september groen licht aan een voorstel van de jeugdraad van Kortenberg.

“ Eind vorig jaar werd er binnen de jeugdraad een werkgroepje opgericht. De bedoeling was om de lokalen goed te onderhouden, zodat alle activiteiten hygiënisch en veilig kunnen verlopen,” zegt schepen van jeugd Ann Vannerem (CD&V)

 “Samen met de diensten maakte de jeugdraad een checklist op voor het onderhoud van de jeugdlokalen.  Daardoor weten jeugverenigingen en jeugdhuizen duidelijk welke concrete opruimacties er verwacht worden, vult gemeenteraadslid Gabriëla Langmans (Jong CD&V) aan.”

“ Elk jaar zullen er 4 aangekondigde en 2 onaangekondigde controles zijn. Na de controle krijgt de desbetreffende jeugdbeweging feedback en een maand de tijd om eventuele opmerkingen weg te werken. De lokalen worden gequoteerd met een kleurensysteem: groen staat voor ‘in orde’, geel staat voor ‘kleine opmerking’ en rood staat voor ‘totaal niet oké’."

“De jeugdvereniging die dan na een jaar de beste totaalscore behaalt, verdient een beloning gekozen uit een samengesteld lijstje van de jeugdraad, bijvoorbeeld een pakket gezelschapspellen of teambuilding. Elke jeugdvereniging die op jaarbasis onvoldoende scoort, moet met vijf personen afval in de gemeente rapen”, besluit Ann