Naar aanleiding van Wapenstilstand gaf onze burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) tijdens de eucharistieviering een toespraak in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kortenberg.  We herdenken niet alleen de slachtoffers van de Groote Oorlog, maar alle oorlogsslachtoffers in de wereld. 

Met het tekenen van de Wapenstilstand op 11 november 1918 kwam een einde aan de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog.

Vandaag zijn onze gedachten bij de gesneuvelden van toen, en brengen we hulde aan hen die hun leven gaven om onze democratie en onze vrijheid te vrijwaren. Het was een verschrikkelijke en uitzichtloze oorlog, waarbij honderdduizenden het leven lieten.

De Tweede Wereldoorlog was zo mogelijk een nog grotere verschrikking. Telkens weerklinkt bij het einde van een oorlog de oproep “Nooit meer oorlog!”, en dat was ook in 1945 het geval.
Jammer genoeg leert men niet uit het verleden. Met de regelmaat van de klok ontstaan her en der nieuwe oorlogen, conflicten en andere gevechten, waaraan andermaal de infrastructuur en de economie van landen ten onder gaan, en vooral ook waarbij mensen, mannen, vrouwen en kinderen worden gefolterd, getraumatiseerd, verminkt, verkracht en gedood.

Toch blijkt telkens weer dat mensen na conflicten opnieuw de handen in elkaar slaan om samen een boodschap van hoop en vrede te verkondigen. “Zo’n dingen kunnen en mogen niet meer gebeuren”, klonk en klinkt het.
We moeten die boodschap levendig houden en ze koesteren. 

Daarom is het ook belangrijk dat plechtigheden zoals die van vandaag blijven bestaan. We moeten beseffen dat woorden als verdraagzaamheid,democratie,vrijheid en vrede geen loze begrippen zijn, maar werkwoorden.
 
Laten we dus de herdenkingsplechtigheden van vandaag in dat licht zien, en laten we onze oud-strijders en hun gesneuvelde makkers indachtig, aan hen een voorbeeld nemen en allen samen moedig strijden tegen alle verbaal en fysiek geweld in deze wereld.

Zolang jonge mensen de juiste lessen leren uit de geschiedenis, hebben soldaten niet voor niets gevochten, zijn mensen niet voor niets gestorven.

Tot slot bedank ik graag de Raad der Vaderlandslievende Verenigingen voor de organisatie van vandaag, het zangkoor Cantate en het klarinet kwartet voor de muzikale opluistering en nodig ik iedereen graag uit op een receptie aangeboden door het gemeentebestuur na het neerleggen van een bloemenkrans aan de monumenten voor het administratief Centrum.