Marc Derveaux is op dit moment voorzitter van de CD&V senioren in Kortenberg. Hij stelt zich nu ook kandidaat als voorzitter voor de CD&V senioren van de provincie Vlaams-Brabant. Wij steunen deze kandidatuur als afdeling voluit. 

In onze partij lopen momenteel de verkiezingen voor voorzitters van de verschillende geledingen.  De senioren, de jongeren en onze dames kiezen een nieuwe voorzitter. Dat gebeurt zowel op provinciaal als nationaal niveau. Over de voorzittersverkiezingen op het nationaal niveau las u al heel wat in het nieuws. 

" Senioren zijn een belangrijke groep in onze maatschappij, mét een actief leven. Het is belangrijk dat
ze betrokken zijn bij discussies en politieke besluitvorming over thema’s die hen specifiek
aanbelangen en hoe de maatschappij evolueert, " zegt Marc Derveaux. 

"Senioren hebben ervaringen en kennis om te delen. In een veranderende samenleving vormen alleen goede samenwerking en inzet op alle niveaus een waarborg voor een goede toekomst. Vele senioren zijn al lokaal actief in verenigingen die mensen
samenbrengen. Met provinciale en regionale bijeenkomsten wordt de inbreng van de senioren op nationaal CD&V niveau alleen maar belangrijker en meer waardevol. "

"Als ik word verkozen, wil ik mij voluit inzetten om uw woordvoerder te zijn in onze mooie provincie
en in het nationaal bestuur van CD&V. Ik hoop op uw steun te kunnen rekenen."