Barbara, Emiel, Gabriëla, Jonas, Matthias en Thibaud, zes enthousiaste jongeren die zich 100 procent willen inzetten voor onze gemeente. Je leert hen hier kennen.