Ann Outtier - Vannerem

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen, Schepen, Bestuurslid

  • Geboortedatum:

    27 april 1959

  • Geboorteplaats:

    Leuven

Als christendemocratisch politica sta ik voor solidariteit én verantwoordelijkheid. Ik wil mij graag inzetten voor de mensen en mee vorm geven aan de plaatselijke gemeenschap. Ik vind dit niet alleen een taak van politici maar van elke inwoner van ons dorp.

Werk, gezin en zorg zijn heel belangrijk in het leven maar in een mensvriendelijke samenleving moet de gemeente ook aandacht hebben voor voldoende en diverse vrijetijdsbesteding en de talloze Kortenbergse verenigingen kansen geven.

De gemeente moet niet alleen zorgen voor wegen, openbare verlichting, riolering, afvalverwerking,..... maar ook kansen bieden aan mensen om elkaar te ontmoeten, om te genieten in de brede zin van het woord zoals de krant lezen in de bib, een tentoonstelling bezoeken, een voetbalwedstrijd bijwonen, in het bos wandelen,..... Tijd voor jezelf is nodig om je leven in balans te houden.

Ik wil me de komende 6 jaar graag inzetten voor

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor het fietsbeleid in onze gemeente. Spontaan denkt men dan aan investeren in meer fietspaden. Dat is goed maar het is meer dan dat. Als slachtoffer van een fietsongeval op een fietspad heb ik ervaren dat een fietspad geen garantie is voor veiligheid. Soms komt het er ook op aan de plaats van andere vervoerswijzen te limiteren of beperken zodat de fiets meer ruimte krijgt.

Het heeft ook aandacht voor veilige oversteekpunten, aangename materialen op het wegdek, voor het sneeuwvrij houden van de fietspaden, voor voldoende parkeerruimte voor fietsers (ook voor de bakfietsen), voor laadpalen voor de elektrische fietsen, voor verlichte, overdekte en afsluitbare fietsstallingen in woonwijken. Ook de afstelling van de verkeerslichten kan anders, door bv. gelijktijdig groen licht te geven aan fietsers en voetgangers in alle richtingen, door fietsers vroeger groen licht te geven dan de auto’s, door aparte aanduidingen voor fietsers zodat ze niet onnodig moeten wachten.

Kortom, we kunnen nog veel vooruitgang maken om de fiets de plaats te geven die hij verdient. 

De Weg Vooruit >> betekent voor mij

Een warm Kortenberg begint bij ieder van ons. De Weg Vooruit is kiezen voor een politiek die niet zoekt naar zondebokken maar naar oplossingen. Een politiek die de levenskwaliteit verbetert van iedereen, zonder onderscheid. Een politiek die meer dan ooit lokaal begint, in de straat, in de buurt, in de gemeente.

Verbondenheid, verantwoordelijkheid en engagement, dat is voor mij het onmisbare bindmiddel. Ik ben het met Hilde Crevits eens: “Engagement is van onschatbare waarde, het valt niet in geld te vatten, maar het valt ook niet af te dwingen. Je kan het enkel koesteren en alle kansen geven om te groeien. Engagement verbindt een samenleving.” 

 

 

Sportschepen Ann Outtier-Vannerem (CD&V) vroeg en kreeg van de gemeenteraad toestemming om een kunstgrasveld aan te leggen op…

Lees meer

Opening Aquart

13-05-2018

Op zondag 13 mei werd de openluchttentonstelling Aquart geopend. De Werkgroep Beeldende Kunsten en het gemeentebestuur…

Lees meer

Op hemelvaartdag stond CD&V-Kortenberg op de markt om aan alle mama's een roos te geven. Het was een groot succes zodat de rozen…

Lees meer

Op de gemeenteraad van 8 januari 2018 werd het bestek voor de vernieuwing en uitbreiding van Ontmoetingscentrum Berkenhof in de…

Lees meer