Chris Taes

Lid nationale partijraad, Lid Afdelingsbestuur, Bestuurslid, Ere-burgemeester

  • Geboorteplaats:

    Leuven

Kortenberg is de voorbije jaren goed bestuurd. Dat is de verdienste van de hele bestuursploeg, maar met name ook van CD&V, dat met de burgemeester en de OCMW-voorzitter de leiding heeft. Er blijft nog veel te doen om van onze gemeente de ideale verblijfs- en ontmoetingsplaats te maken. Daarom hoop ik in 2018 op een sterk mandaat van de kiezer voor het CD&V-team om van Kortenberg verder een aangename, gezellige, gezonde en ambitieuze gemeente te maken.

Christendemocraten stellen de unieke waarde van elke persoon centraal en koppelen persoonlijke ontwikkeling aan solidariteit en verbondenheid. Precies die combinatie tussen het belang van persoonlijke vrijheid en de nood aan sociale rechtvaardigheid spreekt me zeer sterk aan. Iedere mens heeft recht op de ontwikkeling van zijn talenten en op begrip voor zijn zwakheden. Tegelijk weten we ook dat we niet op een eiland leven en dat we alleen in relatie met anderen gelukkig kunnen worden. In Kortenberg probeer ik als christendemocraat de kwaliteit van leven en samenleven te verbeteren, door te luisteren naar mensen, rekening te houden met hun mening en uiteindelijk het algemeen belang te dienen. Het is een delicate evenwichtsoefening tussen luisteren en handelen, tussen denken en doen. Op gemeentelijk vlak zie je daarvan onmiddellijk het resultaat. Dat heeft mij altijd gemotiveerd.

In Kortenberg is het tijd voor de aflossing van de wacht. Na 18 jaar burgemeesterschap wil ik graag de fakkel doorgeven. Dr. Alexandra Thienpont, onze nieuwe CD&V-lijsttrekker, verdient in dat verband uw stem en uw vertrouwen. De voorbije jaren heeft ze zich als OCMW-voorzitter gemanifesteerd als een bekwame en gedreven beleidsvrouw, die niet alleen beschikt over de nodige kennis en managementervaring, maar die ook veel belang hecht aan de zorg voor haar medemensen en aan respect voor kansarmen en stemlozen.

Op provinciaal niveau wil ik me in de toekomst blijven inzetten voor de belangen van de omwonenden van de luchthaven van Zaventem. De luchthaven is een belangrijke economische en tewerkstellingspool. Dat erkennen en begrijpen we. Maar de leefbaarheid van de omwonenden is een even belangrijk aandachtspunt en dat wordt door de 'grote politiek' weleens vergeten. Als voorzitter van de provincieraad en van het Vlaams-Brabants Platform Luchthavenregio heb ik me de voorbije jaren consequent verzet tegen de onredelijke uitbreidingsplannen van de luchthavenuitbater en heb ik in positieve zin gepleit voor een duurzame, leefbare ontwikkeling van de luchthaven. Daarom kunnen we nooit de verlenging van landingsbaan 25L aanvaarden, die de leefbaarheid van Erps-Kwerps en van een groot deel van Kortenberg zou teniet doen. U kunt ervoor zorgen dat ik ook in de toekomst mijn stem in de provincieraad kan blijven laten gelden.

Dit  is een persbericht van de provincie Vlaams-Brabant. De F3, de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, wordt rechtgetrokken…

Lees meer

Sportschepen Ann Outtier-Vannerem (CD&V) vroeg en kreeg van de gemeenteraad toestemming om een kunstgrasveld aan te leggen op…

Lees meer

Gisterenavond was er in de sporthal van Erps-Kwerps, op vraag van het gemeentebestuur, een 'infomoment' over de…

Lees meer

Op de gemeenteraad van 8 januari 2018 werd het bestek voor de vernieuwing en uitbreiding van Ontmoetingscentrum Berkenhof in de…

Lees meer

De gemeenteraad van Kortenberg ging in op het voorstel van burgemeester Chris Taes (CD&V) om een verplaatsbare digitale…

Lees meer