Kristien Goeminne

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen, Gemeenteraadslid, Schepen, Bestuurslid

 • Geboortedatum:

  9 juni 1972

 • Geboorteplaats:

  Leuven

Ik ben geboren en getogen in -naar mijn mening de mooiste gemeente van Vlaanderen- Kortenberg. Ik kom uit een warm, gezellig en sociaal ge├źngageerd gezin met 3 kinderen. Samen met mijn zus Katrien en broer Filip had ik een fantastische jeugd.
Sinds onze kindertijd stonden eerlijkheid, respect en zorg voor de anderen hoog in het familievaandel. Misschien niet zo verwonderlijk dat we alle drie, net als mama, in de zorgsector zijn beland.
Als plusmama neem ik samen met mijn partner Peter regelmatig de zorg op voor 2 tieners, Quinten en Marnix.
Tot voor deze legislatuur was ik de grootste supporter van mijn vader, voormalig schepen Paul Goeminne. In 2012 nam ik voor het eerst actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en de kiezer gaf mij meteen een schepenmandaat. Ik heb tijdens mijn mandaat zoveel mogelijk een luisterend oor willen bieden voor de verschillende bezorgdheden en bekommernissen van onze inwoners, weliswaar met wisselend succes, maar steeds met het belang van alle Kortenbergenaren voor ogen. Met voldoende goede wil en een open geest hoop ik op de ingeslagen weg verder te gaan en van deze gemeente een zorgzame, duurzame en warme gezellige plek te maken waar het voor iedereen goed vertoeven is en waar elkeen zich thuis kan voelen.

Ik wil me de komende 6 jaar graag inzetten voor


 • Een landelijk, groen en duurzaam Kortenberg. Met een coherente ruimtelijke ordening die de combinatie betaalbaar wonen, werk en ontspanning (recreatie, sport, toerisme) mogelijk maakt. Met belangstelling voor landbouw en met een actieve deelname van onze gemeente in het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

 • Een warme en solidaire gemeente. Met een warm hart voor alle inwoners. We werken beter samen mét de Kortenbergenaren en dit door eerst te luisteren en participatie mogelijk te maken. Solidair met iedereen, toegankelijk (in de brede zin van het woord!) voor iedereen; jong of minder jong, mét of zonder beperking, kansarm of niet.

 • Een bruisende buurt voor iedereen. Je wordt pas écht mens  'tussen' de mensen. Daarom vind ik het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om elkaar te kunnen ontmoeten, elkaar te leren kennen. Gezellige pleinen, speelpleintjes, opwaarderen van de horeca  en meer zitbanken plaatsen werken bevorderend! Dat 'bruisende' van een buurt, wijk, vereniging, sport- of jeugdclub is alleen maar mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zij verdienen mijn oprechte waardering en steun!

De Weg Vooruit >> betekent voor mij


 • Samenwerken om oplossingen aan te dragen in plaats van de confrontatie en tegenstelling op te zoeken.

 • Nieuwe en innovatieve ideeën aanmoedigen en ondersteunen.

 • De Weg Vooruit kan niet zonder achterom te kijken om te controleren of iedereen mee kan. 

 • Verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn naaste, zijn gemeenschap waar hij/zij deel van uitmaakt (vereniging, school, club, wijk,...) en het leefmilieu.

 • Een gemeente van samenhorigheid met wederzijds respect en vertrouwen voor en in mens en milieu.